event image event image

Rada Programowa Konferencji

  1. dr inż. Wiesława Pabjańczyk – Politechnika Łódzka
  2. dr inż. Dariusz Czyżewski – Politechnika Warszawska
  3. dr inż. Paweł Baranowski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, EduPlus Braga
  4. mgr inż. Konrad Pachucki – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej