event image event image

 

 

Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.

godz. 19:00

 

Kolacja

 

 

Środa, 3 kwietnia 2019 r.

godz.    9:00

Uruchomienie sekretariatu

godz. 10:00

Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie konferencji
Wojciech Lutek (Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.)
Wojciech Tabiś (Dyrektor PTPiREE)

godz. 10:15

Sesja I – Generalna

 1. Wystąpienie Partnera Głównego konferencji PGE Dystrybucja S.A.
  Jan Frania Wiceprezes Zarządu  ds. Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. (15 min.)
 2. Nowoczesne źródła światła LED z adaptacyjną redukcją mocy do istniejących opraw ulicznych 
  APE LED (30 min.)
 3. Referat w trakcie uzgodnień
  Signify Poland Sp. z o.o. (20 min.)
 4. Wymiana oświetlenia i co dalej?
  CEZ ESCO Polska (20 min.)

godz. 11:40

Przerwa i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 12:00

Sesja II – Prawne aspekty oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz „co się zmieni w technice oświetlenia…”
Przewodniczący: Konrad Pachucki (PTPiREE)

 1. Zmiany w prawie wpływające na działalność OSD w kontekście dostaw energii elektrycznej (30 min.)
 2. Co zmieni się w technice oświetlania, gdy opiszemy proces widzenia zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy? 
  dr inż. Paweł Baranowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, LUXMEDIA POLAND) (30 min.)

godz. 13:00

Obiad

godz. 14:00

Sesja III – Współpraca samorządów i operatorów systemów dystrybucyjnych w tworzeniu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. 
Możliwości wykorzystania infrastruktury oświetleniowej

Przewodniczący: Dariusz Bigelmajer (PGE Dystrybucja S.A.)

 1. Elektromobilność – metodyka lokalizacji punktów ładowania
  Elżbieta Trybuchowicz (PGE Dystrybucja S.A.) (60 min.)
 2. Modernizacje oświetlenia drogowego, a wymogi ustawy o efektywności energetycznej
  Waldemar Kuśmierz (PGE Dystrybucja S.A.) (30 min.)
 3. Schréder – więcej niż oświetlenie
  Krzysztof Durzyński, Dyrektor Generalny (Schréder Polska Sp. z o.o.) (20 min.)

godz. 15:50

Przerwa i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 16:30

Sesja IV – Dobre praktyki projektowania oświetlenia
Przewodniczący: dr inż. Paweł Baranowski

 1. Iluminacja obiektów architektonicznych – od źródeł żarowych do LED
  dr inż. Małgorzata Górczewska (30 min.)
 2. Studium wykonalności dla dynamicznego sterowania oświetleniem
  prof. dr hab. Leszek Kotulski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) (30 min.)
 3. Bezpieczeństwo użytkowania opraw oświetleniowych LED do oznakowania CE na podstawie aktualnych norm i przepisów
  dr inż. Wiesława Pabjańczyk (Politechnika Łódzka) (20 min.)
 4. Charakterystyki i parametry funkcjonalne drogowych opraw oświetleniowych LED i ich wpływ na poziom oświetlenia dróg
  dr inż. Wiesława Pabjańczyk (Politechnika Łódzka) (20 min.)
 5. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego światłem sztucznym
  dr inż. Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) (20 min.)

godz. 18:30

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

godz. 20:00

 

Kolacja

 

 

Czwartek, 4 kwietnia 2019 r.

godz. 10:00

Sesja V – Aktualne możliwości i nowe perspektywy finansowania inwestycji oświetleniowych
Przewodniczący: w trakcie uzgodnień

 1. Nowe perspektywy finansowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną
  Marcin Janiak (Ministerstwo Energii, Departament Funduszy Europejskich) (30 min.)
 2. II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”
  Zuzanna Zrałek (NFOŚiGW) (30 min.)

godz. 11:00

Przerwa i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 11:30

Sesja VI – Techniczne i ekonomiczne aspekty oświetlenia dróg i miejsc publicznych
Przewodniczący: dr inż. Małgorzata Górczewska

 1. Modele współpracy Operatora Systemu Dystrybucyjnego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oświetlenia ulicznego
  Piotr Rosowski (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź) (20 min.)
 2. Kompleksowe zarządzanie danymi o oświetleniu drogowym
  dr inż. Sebastian Ernst (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) (20 min.)
 3. Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego
  dr inż. Roman Sikora, dr inż. Przemysław Markiewicz (Politechnika Łódzka) (20 min.)
 4. Porównanie różnych sposobów pomiarów luminancji jezdni
  dr inż. Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) (20 min.)
 5. Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych drogowych
  dr inż. Marek Kurkowski (Politechnika Częstochowska) (20 min.)
 6. Wpływ oświetlenia ulicznego na nocny obraz miasta
  dr. inż. Marcin Ciupak, mgr inż. Piotr Ratajkiewicz (20 min.)

godz. 13:30

Obiad, zakończenie konferencji