event image event image

 

 

Wtorek, 10 kwietnia 2018 r.

godz. 19:00

 

Kolacja

 

 

Środa, 11 kwietnia 2018 r.

godz. 10:00

Uruchomienie sekretariatu

godz. 11:00

Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie konferencji
IV edycja konkursu PTPiREE: SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII
Wojciech Tabiś (Dyrektor PTPiREE)

godz. 11:10

Sesja I – Generalna
Przewodniczący: Konrad Pachucki (PTPiREE)

 1. Smart City – rola oświetlenia w Nowoczesnych Miastach
  Schréder Polska Sp. z o.o. (20 min.)
 2. Pomiary jakościowe i fotometryczne gwarancją dobrze wykonanej instalacji oświetleniowej
  SPIE Elbud Gdańsk S.A. (20 min.)
 3. Efektywne i oszczędne oświetlenie publiczne - finansowanie w formule ESCO
  Marek Duda (CEZ ESCO Polska) (20 min.)
 4. Co słychać w inteligentnym oświetleniu Smart City? Co przyniesie przyszłość?
  APANET Green System (20 min.)
 5. Kompensacja mocy biernej pojemnościowej dla źródeł oświetlenia LED - kompleksowe obniżenie kosztów energii elektrycznej
  PBW OLMEX S.A. (20 min.)
 6. Nowoczesne oświetlenie LED w oprawach lamp sodowych
  AUTO POWER ELECTRONIC (20 min.)
 7. Innowacyjne oprawy drogowe
  CITUS Sp. z o.o. (20 min.)

godz. 13:30

Otwarcie i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 14:00

Obiad

godz. 15:00

Sesja II – Prawne aspekty oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz czego nie wiemy a się nam wydaje…
Przewodniczący: Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska)

 1. COŚ Z NICZEGO – czyli czego nie wiemy a się nam wydaje ...
  dr inż. Paweł Baranowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, LUXMEDIA POLAND) (45 min.)
 2. Prawny obowiązek oświetlenia miejsc publicznych, ulic i placów w świetle art. 18 ustawy prawo energetyczne i art. 140 kodeksu cywilnego (własność gruntu)
  Mec. Tomasz Ogłódek (Kancelaria Radców Prawnych T. Ogłódek, M. Czarnecka) (45 min.)

godz. 16:30

Przerwa i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 17:00

Sesja III – Dobre praktyki projektowania oświetlenia oraz współpracy gmin i OSD, zagadnienia problemowe
Przewodniczący: dr inż. Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska)

 1. Aktualności i zagadnienia problemowe w obszarze oświetlenia przestrzeni publicznych na terenie kraju
  Marcin Kowalczyk (TAURON Dystrybucja S.A.) (25 min.)
 2. Oświetlenie dróg i ulic – wybrane zagadnienia
  dr inż. Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) (40 min.)
 3. Smart Lighting – nowe spojrzenie na oświetlenie uliczne ... Systemy dynamicznego oświetlenia ulic – przykład rozwiązań Smart City
  prof. dr hab. Leszek Kotulski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) (30 min.)
 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Stary Sącz
  mgr inż. Kazimierz Gizicki (Z-ca Burmistrza gminy Stary Sącz) (25 min.)

godz. 19:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

godz. 20:00

Kolacja

 

 

Czwartek, 12 kwietnia 2018 r.

godz. 9:30

Sesja IV – Dobre praktyki, doświadczenia, innowacyjne rozwiązania w oświetleniu dróg i miejsc publicznych oraz ich wpływ na efektywność
Przewodniczący: dr inż. Paweł Baranowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, LUXMEDIA POLAND)

 1. Audyty i projekty oświetlenia drogowego jako podstawa do efektywnej realizacji inwestycji drogowej – wymagania i ograniczenia praktyczne
  dr inż. Wiesława Pabjańczyk (20 min.)
 2. Dokładność fotometrowania oprawy oświetleniowej – jak wpływa na oświetlenie drogi
  dr inż. Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) (20 min.)
 3. Audyty i modernizacje instalacji oświetleniowych a redukcja CO2
  dr inż. Marek Kurkowski (Politechnika Częstochowska) (30 min.)
 4. Integracja infrastruktury oświetleniowej ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych
  dr inż. Robert Jędrychowski (Politechnika Lubelska) (20 min.)

godz. 11:00

Przerwa – zwiedzanie wystawy producentów

godz. 11:45

Sesja V – Dobre praktyki, doświadczenia, innowacyjne rozwiązania w oświetleniu dróg i miejsc publicznych oraz ich wpływ na efektywność – c.d.
Przewodniczący: dr inż. Wiesława Pabjańczyk (Politechnika Łódzka)

 1. Wpływ zabrudzenia opraw oświetleniowych na warunki oświetleniowe na drodze – studium przypadku
  dr inż. Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) (20 min.)
 2. Efektywność energetyczna instalacji oświetlenia drogowego na podstawie normy PN-EN 13201-5
  dr inż. Roman Sikora, dr inż. Przemysław Markiewicz (Politechnika Łódzka) (20 min.)
 3. Inteligentne oświetlenie w Krakowie – doświadczenia zebrane przy realizacji projektu
  dr inż. Sebastian Ernst (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) (20 min.)
 4. MAPPING – jak to działa?
  dr inż. Paweł Baranowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, LUXMEDIA POLAND) (15 min.)

godz. 13:00

Obiad, zakończenie konferencji