event image event image

 

 

Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

godz. 19:00

 

Kolacja

 

 

Wtorek, 9 czerwca 2020 r.

godz.    9:00

Uruchomienie sekretariatu

godz. 10:00

Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie konferencji
Wojciech Tabiś (Dyrektor PTPiREE)

godz. 10:15

Sesja I Generalna– wystąpienia sponsorów konferencji

 1. Miasta tworzone z myślą o mieszkańcach
  Schréder Polska Sp. z o.o. (20 min.)
 2. Referat w trakcie uzgodnień
 3. Referat w trakcie uzgodnień​

godz. 11:15

Przerwa i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 12:00

Sesja II – „Nowy model widzenia”. Energia w Gminie. Czy tylko oświetlenie?
Przewodniczący: Konrad Pachucki (PTPiREE)

 1. Nowy model widzenia
  dr inż. Paweł Baranowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, EduPlus Braga), Danuta Baranowska (30 min.)
 2. Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej przez gminę
  Mec. Jacek Tyczyński (BT Radcowie Prawni Kuropatwa Tołwiński) (20 min.)
 3. Mieszkaniec, Przedsiębiorca, Gmina jako prosument (gmina jako promotor i inicjator energetyki rozproszonej
  - obniżenie emisji oraz kosztów pozyskania energii, 
  wykorzystanie wytworzonej energii dla celów oświetleniowych)
  Mec. Tomasz Ogłódek (Kancelaria Radców Prawnych T. Ogłódek, M. Czarnecka) (20 min.)
 4. Urządzenia oświetleniowe jako miejsce nowych usług komunalnych
  Mec. Tomasz Ogłódek (Kancelaria Radców Prawnych T. Ogłódek, M. Czarnecka) (20 min.)

godz. 13:30

Obiad

godz. 15:00

Sesja III – Techniczne i ekonomiczne aspekty oświetlenia dróg i miejsc publicznych
Przewodniczący: dr inż. Paweł Baranowski

 1. Program priorytetowy „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” – planowane perspektywy finansowania inwestycji oświetleniowych
  Artur Walicki (NFOŚiGW) (30 min.)
 2. Optymalizacja efektywności energetycznej w oświetleniu drogowym, poprzez zastosowanie wysokowydajnych opraw oświetleniowych 
  dr inż. Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) (20 min.)
 3. Charakterystyki funkcjonalne dla opraw oświetleniowych – wymagania i weryfikacja
  dr inż. Wiesława Pabjańczyk (Politechnika Łódzka) (20 min.)
 4. Straty mocy czynnej w instalacji oświetlenia drogowego 
  dr inż. Roman Sikora, dr inż. Przemysław Markiewicz (Politechnika Łódzka) (20 min.)
 5. Wyznaczanie parametrów źródeł i opraw LED niezbędnych do rejestracji w obowiązkowym Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL)
  dr inż. Marek Kurkowski (Politechnika Częstochowska) (20 min.)
 6. Wykorzystanie systemów sterowania do kreowania scenariuszy świetlnych w przestrzeniach miejskich
  mgr inż. Norbert Wasserfurth (20 min.)

godz. 16:30

Przerwa i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 17:00

Sesja III – Techniczne i ekonomiczne aspekty oświetlenia dróg i miejsc publicznych - c.d.

 1. Wyznaczanie parametrów źródeł i opraw LED niezbędnych do rejestracji w obowiązkowym Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL) 
  dr inż. Marek Kurkowski (Politechnika Częstochowska) (20 min.)
 2. Pomiary parametrów oświetlenia drogowego jako obiektywny sposób weryfikacji stanu instalacji oświetleniowej 
  dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz (Politechnika Poznańska) (20 min.)
 3. Wykorzystanie systemów sterowania do kreowania scenariuszy świetlnych w przestrzeniach miejskich
  mgr inż. Norbert Wasserfurth (20 min.)

 

godz. 18:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

godz. 19:00

 

Kolacja

 

 

Środa, 10 czerwca 2020 r.

godz. 10:00

Sesja IV – Samorząd + Operator Systemu Elektroenergetycznego + ... + ... = Elektromobilność
Przewodniczący: dr inż. Dariusz Czyżewski

 1. Współpraca samorządu z operatorem systemu dystrybucyjnego przy opracowaniu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz ich budowy
  Mec. Krzysztof Ramczykowski, Mec. Paweł Kuropatwa (BT Radcowie Prawni Kuropatwa Tołwiński) (20 min.)
 2. Możliwości wsparcia rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu*)
  Arkadiusz Hajduk, Dyrektor Departamentu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (NFOŚiGW) (25 min.)
 3. Korzystanie z pojazdów elektrycznych przy wykonywaniu zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
  Mec. Krzysztof Ramczykowski (BT Radcowie Prawni Kuropatwa Tołwiński) (20 min.)
 4. Środki pomocowe NFOŚiGW na rozwój elektromobilności w samorządach*)
  Arkadiusz Hajduk, Dyrektor Departamentu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (NFOŚiGW) (25 min.)

godz. 11:30

Przerwa i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 12:10

Sesja V – Dobre praktyki projektowania oświetlenia
Przewodnicząca: dr inż. Wiesława Pabjańczyk

 1. Projektowanie przejść dla pieszych
  prof. dr hab. Leszek Kotulski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) (20 min.)
 2. Widoczność pieszego na przejściu dla pieszych – studium przypadku
 3. Białe Certyfikaty - jak sporządzić wniosek o wydanie Świadectw Efektywności Energetycznej na wymianę opraw – nowelizacja Ustawy o Efektywności Energetycznej
  Marcin Kowalczyk (20 min.)
 4. Minimalizacja ilości parametrów oświetleniowych przyczyną zubożenia nocnego krajobrazu miast
  mgr inż. Piotr Ratajkiewicz (20 min.)

godz. 13:30

Obiad, zakończenie konferencji

 

*)             Wystąpienia oczekujące na ostateczne potwierdzenie