event image event image

 

 

Wtorek, 10 kwietnia 2018 r.

godz. 19:00

 

Kolacja

 

 

Środa, 11 kwietnia 2018 r.

godz. 10:00

Uruchomienie sekretariatu

godz. 11:00

Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie konferencji
Wojciech Tabiś (Dyrektor PTPiREE)

godz. 11:10

Sesja I – Generalna
Przewodniczący: Konrad Pachucki (PTPiREE)

 1. IV edycja konkursu PTPiREE: SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII (10 min.)
 2. Wystąpienie Sponsora Schréder Polska Sp. z o.o. (20 min.)
 3. Wystąpienie Sponsora SPIE Elbud Gdańsk S.A. (20 min.)
 4. Wystąpienie Sponsora CEZ ESCO Polska (20 min.)
 5. Wystąpienie Sponsora APANET Green System (20 min.)
 6. Wystąpienie Sponsora OLMEX S.A. (20 min.)
 7. Wystąpienie Sponsora AUTO POWER ELECTRONIC (20 min.)

godz. 13:20

Otwarcie i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 14:00

Obiad

godz. 15:00

Sesja II – Prawne aspekty oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz czego nie wiemy a się nam wydaje…
Przewodniczący: Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska)

 1. COŚ Z NICZEGO – czyli czego nie wiemy a się nam wydaje ...
  dr inż. Paweł Baranowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, LUXMEDIA POLAND) (45 min.)
 2. Prawny obowiązek oświetlenia miejsc publicznych, ulic i placów w świetle art. 18 ustawy prawo energetyczne i art. 140 kodeksu cywilnego (własność gruntu)
  Mec. Tomasz Ogłódek (Kancelaria Radców Prawnych T. Ogłódek, M. Czarnecka) (45 min.)

godz. 16:30

Przerwa i zwiedzanie wystawy producentów

godz. 17:00

Sesja III – Dobre praktyki projektowania oświetlenia oraz współpracy gmin i OSD, zagadnienia problemowe
Przewodniczący: dr inż. Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska)

 1. Aktualności i zagadnienia problemowe w obszarze oświetlenia przestrzeni publicznych na terenie kraju
  Marcin Kowalczyk (TAURON Dystrybucja S.A.) (25 min.)
 2. Oświetlenie dróg i ulic – wybrane zagadnienia
  dr inż. Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska) (40 min.)
 3. Smog Świetlny a oświetlenie drogowe, nowoczesne możliwości redukcji – aspekty środowiskowe, ekonomiczne, narzędzia obliczeniowe i dynamiczne sterowanie
  prof. dr hab. Leszek Kotulski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) (30 min.)
 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Stary Sącz
  mgr inż. Kazimierz Gizicki (Z-ca Burmistrza gminy Stary Sącz) (25 min.)

godz. 19:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

godz. 20:00

Kolacja

 

 

Czwartek, 12 kwietnia 2018 r.

godz. 9:30

Sesja IV – Dobre praktyki, doświadczenia, innowacyjne rozwiązania w oświetleniu dróg i miejsc publicznych oraz ich wpływ na efektywność
Przewodniczący: dr inż. Paweł Baranowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, LUXMEDIA POLAND)

 1. Audyty i projekty oświetlenia drogowego jako podstawa do efektywnej realizacji inwestycji drogowej – wymagania i ograniczenia praktyczne
  dr inż. Wiesława Pabjańczyk (20 min.)
 2. Dokładność fotometrowania oprawy oświetleniowej – jak wpływa na oświetlenie drogi
  dr inż. Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) (20 min.)
 3. Audyty i modernizacje instalacji oświetleniowych a redukcja CO2
  dr inż. Marek Kurkowski (Politechnika Częstochowska) (30 min.)
 4. Integracja infrastruktury oświetleniowej ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych
  dr inż. Robert Jędrychowski (Politechnika Lubelska) (20 min.)

godz. 11:00

Przerwa – zwiedzanie wystawy producentów

godz. 11:45

Sesja V – Dobre praktyki, doświadczenia, innowacyjne rozwiązania w oświetleniu dróg i miejsc publicznych oraz ich wpływ na efektywność – c.d.
Przewodniczący: dr inż. Wiesława Pabjańczyk (Politechnika Łódzka)

 1. Analiza wpływu braku konserwacji oprawy oświetleniowej na oświetlenie drogi – studium przypadku
  dr inż. Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska) (20 min.)
 2. Wyznaczenie wskaźników efektywności energetycznej modernizowanej instalacji oświetlenia drogowego na podstawie wytycznych zawartych w arkuszu 5 normy PN-EN 13201
  dr inż. Roman Sikora, dr inż. Przemysław Markiewicz (Politechnika Łódzka) (20 min.)
 3. Inteligentne oświetlenie w Krakowie – doświadczenia zebrane przy realizacji projektu
  dr inż. Sebastian Ernst (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) (20 min.)
 4. MAPPING – jak to działa?
  dr inż. Paweł Baranowski (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, LUXMEDIA POLAND) (15 min.)

godz. 13:00

Obiad, zakończenie konferencji