event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w:

XVI Konferencji
Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - sposoby zarządzania systemami oświetlenia
26-27 kwietnia 2023 r., Wisła (Hotel Gołębiewski)

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm elektroenergetycznych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz zaprezentowanie oferty firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą aspekty prawne, ekonomiczne oraz techniczne zarządzania oświetleniem dróg i miejsc publicznych. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa urządzeń oświetlenia drogowego.

W trakcie Konferencji planujemy przedstawić następujące zagadnienia:

  • aspekty prawne i normatywne związane z oświetleniem,
  • elektromobilność na styku samorząd-energetyka,
  • metody redukcji kosztów oświetlenia dróg i miejsc publicznych,
  • sposoby zarządzania majątkiem oświetleniowym,
  • systemy zarządzania i sterowania oświetleniem ulicznym,
  • dobre praktyki inwestycyjne i doświadczenia eksploatacyjne,
  • nowości technologiczne.

W konferencji przewidywany jest udział przedstawicieli firm elektroenergetycznych, jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz producentów urządzeń oświetleniowych. Liczymy na to, że konferencja, wzorem lat ubiegłych, będzie okazją do wymiany doświadczeń w zakresie oświetlenia pomiędzy uczestnikami oraz przyczyni się do owocnej, korzystnej dla wszystkich współpracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!