event image event image

Chcielibyśmy poinformować, iż Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przystąpiło do organizacji kolejnej, czternastej edycji Konferencji

Oświetlenie dróg i miejsc publicznych
– sposoby zarządzania systemami oświetlenia
3-4 kwietnia 2019r. w Wiśle (Hotel Gołębiewski)

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm elektroenergetycznych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz zaprezentowanie oferty firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą aspekty prawne, ekonomiczne oraz techniczne zarządzania oświetleniem dróg i miejsc publicznych. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa urządzeń oświetlenia drogowego.

Planowane do omówienia na Konferencji zagadnienia:

• aspekty prawne i normatywne związane z oświetleniem
• metody redukcji kosztów oświetlenia dróg i miejsc publicznych
• sposoby zarządzania majątkiem oświetleniowym
• systemy zarządzania i sterowania oświetleniem ulicznym
• stacje ładowania pojazdów elektrycznych
• dobre praktyki inwestycyjne i doświadczenia eksploatacyjne
• nowości technologiczne

W konferencji przewidywany jest udział przedstawicieli firm elektroenergetycznych, samorządów lokalnych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo–rozwojowych oraz producentów urządzeń oświetleniowych. Liczymy na to, że konferencja, wzorem lat ubiegłych, będzie okazją do rozmów i wymiany doświadczeń w zakresie oświetlenia pomiędzy uczestnikami oraz przyczyni się do owocnej, korzystnej dla wszystkich współpracy.

W poprzedniej, XIII-tej edycji Konferencji, która odbyła się w w dniach 11-12 kwietnia 2018r. w Wiśle, udział wzięło blisko 230 Uczestników.