event image event image

Chcielibyśmy poinformować, iż Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przystąpiło do organizacji kolejnej, trzynastej edycji Konferencji

Oświetlenie dróg i miejsc publicznych
– sposoby zarządzania systemami oświetlenia
11-12 kwietnia 2018r. w Wiśle (Hotel Gołębiewski)

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm elektroenergetycznych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz zaprezentowanie oferty firm specjalizujących się w tej dziedzinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą aspekty prawne, ekonomiczne oraz techniczne zarządzania oświetleniem dróg i miejsc publicznych. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa urządzeń oświetlenia drogowego.

Planowane do omówienia na Konferencji zagadnienia:

  • aspekty prawne i normatywne związane z oświetleniem,
  • metody redukcji kosztów oświetlenia dróg i miejsc publicznych,
  • sposoby zarządzania majątkiem oświetleniowym,
  • dobre praktyki inwestycyjne i doświadczenia eksploatacyjne,
  • nowości techniki świetlnej,
  • systemy zarządzania i sterowania oświetleniem ulicznym.

W konferencji przewidywany jest udział przedstawicieli firm elektroenergetycznych, samorządów lokalnych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo–rozwojowych oraz producentów urządzeń oświetleniowych. Liczymy na to, że konferencja, wzorem lat ubiegłych, będzie okazją do rozmów i wymiany doświadczeń w zakresie oświetlenia pomiędzy uczestnikami oraz przyczyni się do owocnej, korzystnej dla wszystkich współpracy.

W poprzedniej, XII-tej edycji Konferencji, która odbyła się w w dniach 19-20 kwietnia 2017r. w Jachrance, udział wzięło blisko 230 Uczestników.