event image event image

XI Konferencja "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - sposoby zarządzania systemami oświetlenia"

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje jedenastą edycję konferencji

Oświetlenie dróg i miejsc publicznych  – sposoby zarządzania systemami oświetlenia

która odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w Hotelu Filmar w Toruniu.

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm elektroenergetycznych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz zaprezentowanie oferty firm pecjalizujących się w tej dziedzinie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą aspekty prawne, ekonomiczne oraz techniczne zarządzania oświetleniem dróg i miejsc publicznych.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa urządzeń oświetlenia drogowego, dzięki czemu uczestnicy spotkania będą mieli sposobność zapoznania się z najnowszym sprzętem oświetleniowym oferowanym przez producentów.

W konferencji przewidywany jest udział przedstawicieli firm elektroenergetycznych, samorządów lokalnych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych oraz producentów urządzeń oświetleniowych. Liczymy na to, że konferencja, wzorem lat ubiegłych, będzie okazją do rozmów i wymiany doświadczeń w zakresie oświetlenia pomiędzy uczestnikami oraz przyczyni się do owocnej, korzystnej dla wszystkich współpracy.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Partnerem Głównym Konferencji została Grupa ENERGA

W dziesiątej edycji Konferencji, która odbyła się w dniach 5-6 maja 2015 r. w Wiśle, udział wzięło ponad 180 Uczestników, z czego połowę stanowili przedstawiciele Jednostek Samrządu Terytorialnego.

 

Miejsce konferencji: Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń, www.hotelfilmar.pl